Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming zoekt ervaren juristen

Tot 9 december staat inschrijving voor concours specialisten gegevensbescherming open

European Data Protection SupervisorDe bescherming van personengegevens binnen de EU is sinds 1995 wettelijk geregeld. Deze bescherming is sinds 2001 ook specifiek vastgelegd voor de instellingen en organen van de EU; zij worden gecontroleerd bij het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens.

De Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming is een onafhankelijke controleautoriteit die erop toeziet dat de instellingen en organen van de Europese Unie het recht op de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens eerbiedigen wanneer persoonsgegevens worden behandeld of nieuw beleid wordt ontwikkeld. De Engelse naam is European Data Protection Supervisor (EDPS).

De voornaamste activiteit voor de specialist gegevensbescherming omvat onder meer: rapporten, adviezen en besluiten voorbereiden teneinde, enerzijds, de toepassing van Verordening (EG) nr. 45///2001 van het Europees Parlement en de Raad en andere relevante uniale besluiten te verzekeren en anderzijds, de politieke en wetgevende ontwikkelingen op te volgen die een weerslag kunnen hebben op de bescherming van persoonsgegevens. De activiteiten kunnen dienstreizen buiten de standplaats Brussel met zich meebrengen.

De werving voor deze functies gaat via een selectieprocedure (het concours) die door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) wordt georganiseerd. Een diploma van een voltooide universitaire opleiding in de rechten, ten minste drie jaar relevante werkervaring, grondige kennis van het Nederlands (of een andere EU-taal) en ten minste een van de drie hoofdtalen van de EU, het Engels, Frans en Duits, vormen de minimale voorwaarden voor deze selectie.

Wil je meer weten over de inhoud van de functie, de voorwaarden, de selectieprocedure (het concours) en hoe je je kunt aanmelden? Kijk op de website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) voor meer informatie en bestudeer het Publicatieblad bij dit concours. Ook de blogsite van EPSO biedt veel nuttige informatie. Of lees de ervaringen van Xanthi Kapsosideri en Amanda Joyce die over hun werk bij de jongste instelling van de EU vertellen.

De deadline voor inschrijving is 9 december, 12.00 uur ‘s middags.

Onderstaand filmpje biedt een beeld van de Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming.