Werken als nucleair inspecteur bij de EU?

Tot uiterlijk 6 mei 2014 inschrijven voor een functie als nucleair specialist

nucleair inspecteur bij de EUHet directoraat-generaal Energie (DG ENER) en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) zoeken nucleair inspecteurs om te voorzien in vacatures op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole. De functies kunnen zijn bij DG ENER in Luxemburg, bij het Transuraneninstituut (ITU) in Karlsruhe, het Instituut voor Energie (IE) in Petten en bij de directie ‘beheer van de site’ (ISM) in Ispra. Meer informatie over zowel de specifieke aard van de werkzaamheden, de selectieprocedure en vereisten vind je in het Publicatieblad.

De opdracht van DG ENER op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole is ervoor te zorgen dat de rechten en verplichtingen in verband met bestemming van kernmateriaal, die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van het Euratomverdrag, worden nageleefd.

Het JRC heeft tot taak klantgerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te verlenen voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en volgen van beleidsmaatregelen van de Europese Unie.

De te werven nucleair inspecteurs moeten nagaan of verklaringen en verslagen van exploitanten van nucleaire installaties correct zijn, kernmateriaal fysiek controleren en ontwerpverslagen met conclusies opstellen. Onder toezicht van het management zorgen zij ook voor de communicatie met exploitanten, nationale belanghebbenden en internationale organisaties. Voorts moeten zij assistentie verlenen bij de ontwikkeling, de installatie en het onderhoud van veiligheidsuitrusting.

Voor deze functies is een vakgericht opleiding hoger beroepsonderwijs nodig, of een diploma middelbaar beroepsonderwijs met daarna ten minste drie jaar relevante werkervaring. Drie jaar werkervaring, waarvan twee jaar relevant, is vereist om te kunnen reageren op deze werving.

Kijk voor uitgebreide informatie over deze selectieprocedure, het concours, op de website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). Ook de blogsite van EPSO biedt veel nuttige informatie.