Europese instellingen zoeken assistenten op het gebied van talen

Heb jij een talenknobbel?

talenDe EU zoekt assistenten die in een meertalige omgeving diverse taken zullen gaan uitvoeren ter ondersteuning van linguïsten en jurist-linguïnsten. Het betreft taken op het gebied van vertaal- of revisiewerk. Je kunt hierbij denken aan taken als: de voor- en nabewerking van documenten, onder meer met behulp van specifieke software; het verwerken van vertaalaanvragen; het beheer van taalgerelateerde informatie en documentatie; de voorbereiding van referentieversies van de EU-wetgeving in de afrondingsfase en het zelfstandig aanbrengen van wijzigingen in regelgevende en/of parlementaire teksten.

Wat heb je nodig om aan de werving hiervoor mee te kunnen doen?

  • tenminste een C2 niveau in het Nederlands
  • tenminste een B2 niveau in het Engels, Frans of Duits
  • een hbo-diploma dat aansluit bij het werk of een passend mbo-diploma met minimaal drie jaar relevante werkervaring
  • voor de exacte voorwaarden (kwalificaties en werkervaring) kijk je in het officiële publicatieblad bij deze werving.

dream job, next exitDe werving voor deze functies vindt plaats door middel van een selectieprocedure, het concours. Dit concours bestaat uit twee testrondes. De eerste testronde bevat meerkeuzetesten op het gebied van verbaal redeneren, numeriek redeneren, abstract redeneren en talenkennis. De tweede testronde bestaat uit een assessment waarbij zeven algemene én de vakspecifieke vaardigheden getoetst worden.

Nadere informatie over dit concours vind je op de website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). Alle details over de functie, de functie eisen en hoe het concours er in de praktijk uitziet, vind je in het publicatieblad. Inschrijven voor dit concours kan tot dinsdag 31 mei, 12.00 uur ‘s middags.