EU zoekt specialisten kernenergie en nucleaire veiligheid

Jouw expertise op het gebied van kernenergie en nucleaire veiligheid inzetten bij de EU?

concours kernenergie nucleair specialistenDat kan! De Europese Commissie zoekt specialisten op dit vakgebied! Schrijf je nu in voor de selectieprocedure voor een vaste functie (het concours)! Inschrijven kan tot uiterlijk 5 januari 2017, 12.00 uur ’s middags.

Van de inspecteur nucleaire veiligheidscontrole wordt verwacht dat je jaarlijkse inspecties uitvoert in alle fasen van de splijtstofcyclus in nucleaire installaties. Je werkt mee aan het ontwikkelen van specifieke veiligheidsregelingen voor deze installaties. Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkeling, installatie en onderhoud van de uitrusting en de instrumenten die gebruikt worden bij inspecties. Als inspecteur neem je deel aan verschillende vergaderingen en onderhandelingen binnen de Europese Commissie en daarbuiten.

Als beleidsambtenaar kernenergie ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen van EU-beleidsmaatregelen en -wetgeving op het gebied van kernenergie en de uitvoering hiervan. In je functie vertegenwoordig je Euratom bij internationale organisaties en projecten op het gebied van kernenergie. Je bent actief betrokken bij vergaderingen en onderhandelingen met interne en externe belanghebbenden. Voorts voer je onderhandelingen met derde landen of internationale organisaties. En je voert analyses en studies uit over aangelegenheden in verband met kernenergie.

Kwalificaties en werkervaring

kernenergieDeelnemen aan deze selectieprocedure kan als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Inspecteurs nucleaire veiligheidscontrole (schaal AD 7):
    Een opleiding op minimaal bachelor niveau met een specialisatie op het gebied van kernfysica, nucleaire chemie, nucleaire geneeskunde, stralingsbescherming, radiobiologie, ingenieurswetenschappen, natuurkunde, scheikunde of een ander gebied dat rechtstreeks verband houdt met de functie, gevolgd door tenminste zes jaar relevante werkervaring.
    Op bachelorniveau is tenministe zeven jaar relevante werkervaring vereist. Met een masterdiploma is zes jaar relevante werkervaring het minimale vereiste.
  • Beleidsambtenaren (schaal AD 7):
    Een bachelor-, master- of vergelijkbaar diploma gevolgd door ten minste zes jaar relevante werkervaring met een master diploma en minimaal zeven jaar relevante werkervaring met een bachelor diploma.

Op schaal AD 7 beheers je één officiële EU-taal uitstekend en het Engels, Frans of Duits goed. Het betreft een selectieprocedure voor een vaste functie bij de EU. Na het succesvol doorlopen van het concours kom je op een laureatenlijst te staan. Deze lijst met kandidaten wordt voornamelijk gebruikt voor het invullen van functies bij de Europese Commissie (directoraat-generaal Energie) in Luxemburg.

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie over de specifieke aard van de werkzaamheden, de selectieprocedure, functievereisten en hoe je kan solliciteren, vind je in het Publicatieblad bij dit concours. De deadline voor de elektronische inschrijving is uiterlijk 5 januari 2017, 12.00 uur ’s middags. Wacht niet tot het laatste moment, gezien de grote hoeveelheid informatie die je moet aanleveren.

Begeleiding door WerkenbijdeEU

talent pool

Talent Screener en Talent Pool
De selectie voor dit concours wordt mede op basis van kwalificaties gemaakt, door middel van een zogenaamde Talent Screener. WerkenbijdeEU biedt uitgebreide informatie en slimme tips bij het invullen van jouw Talent Screener. Om hiervoor, alsmede voor training en begeleiding van WerkenbijdeEU in aanmerking te komen, is aanmelden voor onze Talent Pool noodzakelijk. Door je in te schrijven in onze Talent Pool kunnen we goed contact houden met je en je nader informeren gedurende het concours. Zo kan WerkenbijdeEU jou zo optimaal mogelijk begeleiden bij het doorlopen van het concours.

Oefenmodules ter voorbereiding op de preselectie
Heb je je aangemeld voor het concours? En heb je een inschrijfnummer van EPSO? Dan kom je in aanmerking voor begeleiding van WerkenbijdeEU ter voorbereiding op de eerste testronde, de preselectie ofwel Computer Based Test. WerkenbijdeEU biedt voordat de preselectie start, de mogelijkheid met online testmodules te oefenen. Voor de testmodules is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je in op de Talent Pool om in aanmerking te komen voor begeleiding door WerkenbijdeEU.

Training voor het assessment
WerkenbijdeEU organiseert ook uitgebreide trainingen voor kandidaten die de assessmentfase van het concours bereiken.