EDEO zoekt ervaren veiligheidsbeambten en -adviseurs

Europese Dienst voor Extern OptredenDe Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) werft – op tijdelijke contractbasis (CAST) – regionale veiligheidsbeambten en -adviseurs voor functies op de EU-delegaties wereldwijd. Voor beide profielen wordt een databank van 60 personen opgebouwd.

De werving loopt tot en met dinsdag 24 maart, 12.00 uur ‘s middags.

Functieprofiel en -eisen

  • Regionale veiligheidsbeambte (RSO) – Functiegroep III

Een RSO geeft technisch advies aan de centrale diensten en aan de delegatiehoofden van het geografische gebied waarvoor hij/zij bevoegd is, zowel over de dreigingssituatie in de betrokken landen als over gepaste veiligheidsmaatregelen.

Kandidaten hebben minimaal een hbo-diploma, of een diploma secondair onderwijs, aangevuld met minimaal drie jaar relevante werkervaring en beheersen naast hun eerste (moeder)taal minimaal het Engels, Duits of Frans.

  • Regionale veiligheidsadviseur (RSA) – Functiegroep IV

Een RSA verleent technisch advies aan de centrale diensten en aan de delegatiehoofden van het geografische gebied waarvoor hij/zij bevoegd is, zowel over de dreigingssituatie in de betrokken landen als over gepaste veiligheidsmaatregelen. De RSA draagt ook bij aan de herziening van beleid, normen en procedures inzake veiligheid.

Kandidaten hebben minimaal een universitair diploma van tenminste drie jaar en beheersen naast hun eerste (moeder)taal minimaal het Engels, Duits of Frans.

Selectieprocedure

EU careersKandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwalificaties. Wanneer je aan de minimale eisen voldoet, word je beoordeeld op aanvullende opleidingen en ervaring. Belangrijke aanvullende criteria zijn onder meer een politie- of militaire opleiding en zes tot acht jaar relevante werkervaring op het terrein van veiligheid in een internationale context. Degenen die met hun opleiding en ervaring het beste aansluiten op het gevraagde profiel, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de competentietests. Geslaagde kandidaten komen in een databank, waar de EDEO een beroep op kan doen wanneer er een vacature ontstaat. De aanvullende selectiecriteria zijn te vinden in de oproep van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

Meer informatie en solliciteren

Meer informatie over deze selectieprocedure en het sollicitatieformulier zijn te vinden op de website van EPSO. Ook de blogsite van EPSO biedt nuttige informatie. Wanneer je solliciteert, meld dat dan ook bij ons via . Wij nemen je dan op in onze Talent Pool, waardoor we je op de hoogte kunnen houden met tips en kunnen adviseren in de procedure.