Werken in de nieuwe kabinetten van het Gerecht?

Court of Justice of the European UnionBinnenkort zullen twaalf nieuwe rechters in het Gerecht van de Europese Unie worden benoemd. In die context zullen functies voor referendarissen en assistenten moeten worden bezet binnen de respectieve kabinetten van die rechters, zulks op grond van artikel 2, onder c), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (overeenkomsten voor tijdelijke functionarissen voor onbepaalde duur, beperkt tot de duur van de ambtstermijn van de rechter).

De belangstellenden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 3, onder a), van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (voor de assistenten) respectievelijk artikel 5, lid 3, onder c), van genoemd Statuut (voor de referendarissen), kunnen hun sollicitatie (curriculum vitae en motivatiebrief) bij voorkeur vóór 20 januari 2016 toezenden aan de algemene directie Personeel en Financiën van het Hof van Justitie van de Europese Unie (eenheid Human Resources) op het volgende adres Cabinets..eu.