Tijdelijk contract bij Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt?

Heropening werving: inschrijven kan tot 21 december 2015

OHIM werft arbeidscontractanten voor functies in Alicante/Spanje

logo OHIMTot 8 augustus 2014 kan iedereen die als administratief assistent en iedereen die als adviseur/specialist graag bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (OHIM) zou willen werken zich aanmelden voor de werving voor tijdelijke contractanten. OHIM organiseert een selectieprocedure om een databank van kandidaten op te stellen. Deze databank zal worden gebruikt om in de periode 2014-2018 tijdelijke contractanten aan te werven die voorzien in personele behoeften van OHIM. De contracten worden aangegaan voor een periode van maximaal vijf jaar met een mogelijke verlenging van nog eens maximaal vijf jaar.

Administratief assistenten worden gezocht in de volgende vakgebieden: personeelsadministratie, financiën, IT-ontwerper, communicatie, projectuitvoering, taalkundige taken (proofreading), uitvoerende/technische ondersteuning.

De adviseurs/specialisten worden op de volgende vlakken gezocht: recht, programmamanagement/ senior projectmanagement, internationale samenwerking en buitenlandse betrekkingen, waarnemingscentrum/Academy, deskundige informatietechnologie, deskundige human resources.

Kijk voor uitgebreidere informatie op de website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). Wil je alle exacte details over deze werving weten, lees dan het bijbehorende Publicatieblad grondig door.