Talenbeperking voor sollicitanten bij de EU ongeldig

Talenbeperking voor sollicitanten bij de EU ongeldigHet EU-Gerecht heeft drie aankondigingen van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) nietig verklaard vanwege de verplichting om Duits, Engels of Frans als tweede taal te kiezen en in de gekozen tweede taal te solliciteren.

Het gaat om het arrest van het EU-Gerecht van 24 september 2015 in de gevoegde zaken T-124/13 et T-191/13, Italië en Spanje tegen EPSO.

In december 2012 en januari 2013 publiceerde het EPSO drie aankondigingen van algemeen vergelijkende onderzoeken voor de vorming van aanwervingsreserves voor diverse functies. Het betreft de volgende concoursen: assistenten op de vakgebieden audit, financiën/boekhouding en economie/statistiek (EPSO/AST/125/12); assistenten op de vakgebieden biologie, biowetenschappen en gezondheidswetenschappen, chemie, fysica en materiaalkunde, nucleair onderzoek, civiele techniek en werktuigbouwkunde, elektrotechniek en elektronica (EPSO/AST/126/12); administrateurs op de vakgebieden beveiliging van gebouwen en gebouwentechniek (EPSO/AD/248/13).

In die aankondigingen werd de eis gesteld dat de kandidaat naast grondige kennis van een van de talen van de Europese Unie, ook behoorlijke kennis moest hebben van het Duits, Engels of Frans. Deze tweede taal moest tevens worden gebruikt voor het afleggen van het vergelijkend onderzoek en als communicatietaal met EPSO. Als verklaring voor deze beperking noemde het EPSO dat dit noodzakelijk is in verband met ‘het belang van de dienst’. Het is daarbij noodzakelijk dat nieuwe collega’s onmiddellijk operationeel zijn en doeltreffend kunnen communiceren, anders zou het Europees Bureau voor Personeelsselectiefunctioneren van de instellingen ernstig worden belemmerd.

Het EPSO bestudeert op dit moment het vonnis en heeft de publicatie van alle concoursen die in de nabije toekomst zouden openen, uitgesteld tot nader order. Het vonnis heeft geen gevolgen voor de geldigheid van reservelijsten van de betreffende concoursen. De lopende concoursen blijven ook gewoon doorgaan.

Meer informatie over deze zaak is te vinden op de blogsite van EPSO.