Specialisten ‘veiligheid’ gezocht

concours veiligheidGetalenteerde en gemotiveerde specialisten op het gebied van veiligheid gezocht

De Europese dienst voor extern optreden (EDEO) is op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde medewerkers elektronische bewaking en specialisten op het gebied van  open source informatie. Tevens is het Europees Parlement op zoek naar coördinatoren preventie en controle.

Als medewerker elektronische bewaking en specialist op het gebied van open source informatie ga je werken bij het EU-Situatiecentrum (EUSITROOM). EUSITROOM verleent zijn diensten op basis van de verzameling , organisatie en analyse van open source informatie. Dit houdt in dat er onderzoek en recherche moet worden gedaan, verslagen moeten worden opgesteld en situatie- en scenarioanalyses moeten worden gemaakt die de EDEO bij de besluitvorming ondersteunen. Je komt in Brussel te werken.

De coördinator preventie en controle bij het Europees parlement neemt deel aan de organisatie, monitoring en controle van het team van medewerkers dat belast is met de veiligheidstaken (preventie, bewaking, controle etz.) alsmede aan het beheer van de complexe werkzaamheden met betrekking tot de ontvangst, het beheer en de toepassing van voorschriften in dit verband. Je zult gaan werken op de hoofdlocaties van het Europees Parlement, te weten Brussel, Straatsburg en/of Luxemburg.

Inschrijven voor deze selectieprocedures kan tot uiterlijk 13 mei, 12.00 uur ‘s middags.

concours preventie en controleEen relevante (hogere) beroepsopleiding, minimaal enkele jaren werkervaring en kennis van het Nederlands en ten minste een van de drie hoofdtalen van de EU, het Engels, Frans en Duits vormen de belangrijkste voorwaarden voor deze selectie. Ook andere opleidingsniveaus zijn mogelijk om aan dit concours deel te kunnen nemen. Wil je meer weten over de inhoud van de functies, de voorwaarden, de selectieprocedure (het concours) en hoe je je kunt aanmelden? Kijk op de website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) voor meer informatie en bestudeer het Publicatieblad bij dit concours.