Schrijf je voor 13 augustus in voor de selectieprocedure voor vertalers!

vertaler bij de EUJouw talenknobbel groeit verder in Brussel

Op dit moment kun je je inschrijven voor een selectieprocedure (concours) voor vertalers naar de Nederlandse taal. Een belangrijke voorwaarde is dat je het Engels, Frans of Duits grondig beheerst. Ook vanuit andere EU-talen vertalen behoort tot de mogelijkheden. Je komt na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure op een lijst te staan. Deze lijst wordt gebruikt door de instellingen van de EU om mensen te benaderen voor vertaalfuncties.

Het betreft vertaalwerkzaamheden voor een vaste aanstelling. De standplaats wordt Brussel of Luxemburg. De deadline voor deze inschrijvingen is 13 augustus 2013, om 12.00 uur ‘s middags. Meer informatie over zowel de specifieke aard van de werkzaamheden, de selectieprocedure en vereisten vind je in het Publicatieblad bij dit concours. Wij adviseren om niet tot het laatste moment te wachten met aanmelden, gezien de grote hoeveelheid in te vullen gegevens.

Toelatingseisen

Om mee te mogen doen aan dit concours, moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Staatsburger zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie
  • Een diploma van een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar hebben behaald, of van een opleiding waarvan het niveau daarmee overeenstemt (hbo). Kijk voor meer informatie over deze diploma-eis in de instructie over het concours.
  • Optie 1: perfecte kennis hebben van het Nederlands, grondige kennis hebben van twee van de volgende talen: Duits, Engels of Frans. Of optie 2: perfecte kennis hebben van het Nederlands, grondige kennis hebben van het Duits, Engels of Frans en grondige kennis hebben van een van de andere officiële EU-talen.

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is slechts een beknopte samenvatting van de informatie die beschikbaar is op de website van EPSO (Europees Bureau voor Personeelsselectie) en in het Publicatieblad van de Europese Unie. De website van EPSO biedt naast uitgebreide inhoudelijke en praktische informatie over het concours ook interessante informatie over het werken als vertaler bij de Europese Unie. Wil je een beeld krijgen van Nederlandse vertalers werkzaam bij de EU, bekijk dan het volgende filmpje.

Vragen

Vragen over de selectieprocedure en de inhoud van dit concours kun je direct aan EPSO stellen via de blogsite van EPSO, of via de EPSO Facebookpagina voor vertalers.