Biedt een assessmenttraining meer kans op een baan bij de EU?

Deelnemer Shui-Beam Lam, “Vooral de feedback sessies en het daadwerkelijk oefenen van de verschillende onderdelen hebben me geholpen” 

assessmenttrainingen Meurs HRMIedereen die wil solliciteren naar een vaste baan bij de Europese Unie kan meedoen aan de selectieprocedure, het concours. Deelname aan het concours staat open voor kandidaten uit alle 27 lidstaten. De tweede ronde van het concours is een assessment. Ter voorbereiding op het assessment kunnen deelnemers een training bij Meurs HRM volgen. Helpt de training hen? En heeft het bijgedragen aan de kans door het assessment te komen? De lat voor een carrière bij een van de EU-instellingen ligt hoog. Alleen de allerbesten slagen voor de selectieprocedure van de EU, het concours. Bij het concours in 2010 waren er ruim 51.000 geïnteresseerde Europeanen, waarvan er na de eerste selectie 989 door mochten naar het assessment. Meurs HRM trainde 50 van hen. 

Heeft de training het beoogde effect gehad? 

“Het doel van de Assessmenttraining is vooral stress verlagen,” vertelt projectcoördinator Stijn Ruyters. Heeft de training daar volgens hem ook aan bijgedragen? “Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die het EU-concours hebben doorlopen door de training hun stress hebben weten te verlagen. Ze hebben antwoord gekregen op de vragen: Hoe loopt een assessment? Waar moet je op rekenen? Hoe word je bekeken door de assessoren? Hoe kun je je voorbereiden? Ze gingen niet alleen met minder stress het assessment in, maar ook met zelfkennis en zelfinzicht. Hoewel het om een competitie gaat, hebben ze bovendien geleerd dat je een positief beeld van jezelf kunt neerzetten door coöperatief met elkaar om te gaan.”

Verschillende deelnemers bevestigen dit beeld. Zo zegt Paul-John Loewenthal in de evaluatie: “Ik voelde me erg goed voorbereid voor het gestructureerde interview, de groepsopdracht en de mondelinge presentatie.” Volgens een andere deelnemer gaf de training een goed beeld van wat het assessment zou inhouden. “Dat heeft geholpen, vooral omdat ik met een beter voorbereid gevoel naar de echte proeven ging.” 

Shui-Beam Lam geeft aan dat de training haar rust gaf: “Ik kreeg namelijk het gevoel dat je niet de meest dominante persoon hoeft te zijn tijdens zo’n opdracht om uit te blinken, maar dat het gaat om je houding: actief, positief, energiek, met luisterend oor naar anderen maar ook je eigen doelen in de gaten houdend. Na de training wist ik bovendien heel goed wat mijn verbeterpunten waren.”

Shui Beam LamHeeft de training hen ook tijdens het assessment geholpen? 

Shui-Beam Lam: “Ja, vooral de feedback sessies en het daadwerkelijk oefenen van de verschillende onderdelen, zoals het in elkaar zetten van een presentatie onder zware tijdsdruk, zoals ook het geval is in het assessment.” Daarnaast vond ze de uitleg van de trainer over waar de assessors op letten heel behulpzaam. “Niet enkel verbale communicatie is belangrijk, maar ook op lichaamstaal wordt gelet. Ook kregen we concrete tips – zoals: bedenk bij elke competentie een positief en een negatief voorbeeld – die van pas kwamen tijdens het assessment zelf.” 

Als pluspunt noemt ze dat de trainers hen ook voorbereidden op moeilijke situaties. “Bijvoorbeeld wanneer een assessor met opzet moeilijke vragen begint te stellen om je reactie te zien. Dit kwam daadwerkelijk voor in het assessment, en zonder de training was ik misschien een beetje in paniek geraakt op zo’n moment.” 

Paul-John Loewenthal heeft geleerd hoe hij zichzelf het beste naar voren kan laten komen op de verschillende onderdelen. “Ik weet nu wat het belang is van de verschillende competenties en de beste manier om deze aan de assessor tot uitdrukking te brengen.” 

Een deelnemer vult aan: “Erg belangrijk was de boodschap dat je bij alles wat je beweert concrete voorbeelden uit je persoonlijke of professioneel leven moet kunnen aandragen. Dit bleek ook duidelijk het geval bij het eigenlijke assessment en hierop heeft de training me zeker attent gemaakt.” 

Heeft de training bijgedragen aan de kans door het assessment te komen? 

Jelle Geertsma van Onderzoek en Onderbouwing bij Meurs HRM: “Daar zijn wel aanwijzingen voor. Van de getrainde Europeanen is 38% door het assessment gekomen, terwijl van het totale aantal niet-getrainde Europeanen 31% door is. De training lijkt dus 7% extra kans te hebben gegeven door het assessment te komen. Kijken we specifiek naar de Nederlanders dan blijkt dat slechts 13% van de niet getrainde Nederlanders door het assessment is gekomen, terwijl 36% van de getrainde Nederlanders het assessment wél met goed gevolg heeft afgerond.” (zie bericht Training helpt kandidaten EU-concours)

Herkent Stijn Ruyters de resultaten van het onderzoek? “Ik ben er heel blij mee. Als Nederland vertegenwoordigen wij in de EU 3,3%. Als je dan ziet dat in 2010 bijna 5,5% (in 2011 zelfs 8,9%) op de laureatenlijst uit Nederland komt, dan is dat toch een heel mooi resultaat.” 

Hoe hebben de trainers zelf de training ervaren? 

Meurs-trainer Baukje Heemskerk: “Ik vond het heel inspirerend om mensen in hun kracht te brengen en hen optimaal voor te bereiden op deze voor hun belangrijke dag. Zo konden zij met vertrouwen het assessment tegemoet treden. Het is leuk om te werken met gemotiveerde en ambitieuze deelnemers. De training is intensief, waarbij de deelnemers veel individuele feedback krijgen. Hiervan kunnen zij naast het assessment ook op andere momenten in hun carrière profijt hebben.”